Klarenbeeks Belang

Klarenbeeks Belang is een door beide gemeenten (Apeldoorn en Voorst) officieel erkende belangenvereniging die als doelstelling heeft het plaatselijk belang te behartigen in de breedste zin van het woord. Hierbij kunt denken aan nieuwe bestemmingsplannen, dorpsvisie, welzijn, verkeersoverlast of andersoortige onderwerpen. Wij proberen hierbij zoveel mogelijk als objectieve tussenschakel te opereren tussen gemeenten en inwoners van Klarenbeek en ook andersom, tussen inwoners van Klarenbeek en gemeenten.
Belangrijk is dat het algemeen belang van Klarenbeek voorop moet staan en dat wij niet bemiddelen of kunnen helpen als het gaat om individuele problemen met de gemeenten of andere overheidsinstanties.

Download hier ons Beleidsplan

Bestuur

Het bestuur van het Klarenbeeks Belang wordt gevormd door de volgende mensen:

  • Peter Buijserd (voorzitter)
  • Diny Boerkamp (secretaris)
  • Robert Kroon (penningmeester)
  • Tonnie Brugman (bestuurslid)
  • Patrick Mascini (bestuurslid)
  • Wyno Harmelink (bestuurslid)
  • Martine Hoek (bestuurslid)

Dorpscontactpersonen

In Klarenbeek zijn er twee dorpscontactpersonen. Bram de Bree en Marente Bouman. De dorpscontactpersonen zetten zich gezamenlijk in voor de leefbaarheid van Klarenbeek. Dit doen ze door activiteiten voor en samen met Klarenbekers te organiseren.

Marente is het aanspreekpunt en verantwoordelijke voor de wekelijkse koffieochtend bij het MFC. Bram neemt alle overige activiteiten op zich.

Contactgegevens
Bram de Bree: dorpscontactpersoon@klarenbeeksbelang.nl / 06 – 21 23 86 61
Marente Bouman (Klarenbeekse koffieochtend): inloop@mfcklarenbeek.nl / 06 – 16 29 20 58

Coördinator hulpvragen

In Klarenbeek hebben we een coördinator hulpvragen. Anja Boonzaaijer is het aanspreekpunt voor het dorp voor alle vragen op het gebied van zorg en welzijn.

De coördinator hulpvragen is de vertrouwenspersoon en aanspreekpunt voor alle Klarenbekers met een ondersteunings- en/of hulpvraag, voor alle vragen op het gebied van zorg en welzijn, waarbij men geen beeld heeft van de juiste ingang of route die genomen moet worden.

Contactgegevens: coordinatorhulpvragen@klarenbeeksbelang.nl / 06 – 12 26 00 21

Anja Boonzaaijer

Comité Dorpsverfraaiing

Het Comité Dorpsverfraaiing stelt zich ten doel het aanzien van het dorp te verbeteren en op te fleuren. Dit wordt veelal gedaan met bloemen en planten. Daarnaast houden zij zich ook bezig met alles dat verband houdt met het aanzien van het dorp, zoals sfeerverlichting, zitbanken en dergelijke.

Alle werkzaamheden van het Comité Dorpsverfraaiing worden uitgevoerd door vrijwilligers. Er is voortdurend plaats voor nieuwe vrijwilligers, vooral tuinliefhebbers.
Aanmelden kan bij Frits Dijk of één van de andere bestuursleden.

Bestuursleden
Frits Dijk (055 – 30 11 304)
Leidy Ploeg
Gerrie Schipper-Kruimer
Janny Brink
Theo Dolman
Walter Timmerman