Als vervolg op de omgevingsvisie die de gemeente Apeldoorn twee jaar geleden ontwikkeld heeft, heeft Klarenbeeks Belang op 28 maart j.l. de technische presentatie Zuidrand bezocht tijdens de Politieke Markt in Apeldoorn.

In deze presentatie werden twee modellen gepresenteerd voor toekomstige ontwikkelingen van de Zuidrand van Apeldoorn. Deze vinden in hoofdzaak plaats op gebied wat tot Klarenbeek gerekend wordt. De modellen heten: De mooiste stadsrand en Wonen aan het woeste woud. Bij Wonen aan het woeste woud komt de woningbouw vanuit Apeldoorn tot nabij de grens van het huidige dorp Klarenbeek.

Op de website van de gemeente Apeldoorn is kort uitgelegd wat in deze presentatie uitgelegd is: Nieuwe woongebieden Apeldoorn Zuid | Gemeente Apeldoorn

De bijeenkomst is terug te kijken/luisteren: link: https://apeldoorn.parlaeus.nl/app/public/agenda/00828a2080000a28028228a0011648e2/vod 

Naast nieuwe woon- en werkgebieden voorzien de plannen ook in de aanleg van netto 150 ha zonnevelden (210 ha bruto). Alle opgaven hebben met elkaar een enorme impact op het gebied. In het casco Wonen aan het woeste woud komt de woningbouw tot op een steenworp vanaf de kom van Klarenbeek. Anders gezegd zal het invloed hebben op de omvang van de bebouwing van Klarenbeek. Oorspronkelijk leek de A50 een grens, nu blijkt dat het gebied tussen de A50 en de Klarenbeekseweg meegenomen wordt in de planvorming. Verder wordt ook de aanwezigheid van station Klarenbeek aangestipt als pluspunt voor de ontwikkeling.

Daarnaast is in de gemeenteraad van Apeldoorn onlangs via een motie gevraagd om na te gaan of er meer woningen gepland kunnen worden. Deze worden dan toegevoegd aan de opgave van 2.000 à 3.000 waar nu in voorzien wordt. 

De huidige voorstellen houden geen rekening met de opgave die “Den Haag” nog voorziet in De Stedendriehoek. 

Informatie en uitnodiging voor een informatiebijeenkomst

Deze ontwikkelingen kunnen grote consequenties hebben voor Klarenbeek. O.a. inwoners van Klarenbeek hebben een brief ontvangen over deze plannen met informatie en een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. Een groot aantal Klarenbekers hebben deze avond bezocht en zijn bezorgd over de ontwikkelingen. Diverse initiatieven vanuit de inwoners van het gebied en het dorp zijn hierna ontstaan.

De omgevingsvisie die twee jaar geleden door de gemeente Apeldoorn ontwikkeld is, staat ook op onze website: Omgevingsvisie gemeente Apeldoorn – Klarenbeeks Belang.