De gemeente Apeldoorn heeft een omgevingsvisie ontwikkeld. De Omgevingsvisie beschrijft hoe Apeldoorn, met stad, dorpen en natuur, zich de komende jaren gaat ontwikkelen. De horizon voor deze visie is 2040. In de komende 20 jaar staat er veel te gebeuren en er zijn landelijk ook urgente opgaven. Zoals de woningnood, het klimaat en de biodiversiteit. Op sommige punten is de Omgevingsvisie heel concreet. Bijvoorbeeld als het gaat om gebieden die we op het oog hebben voor woningbouw. Op andere punten staan ambities beschreven die we later uitwerken. Deze toekomstvisie is geen blauwdruk waarin exact staat wat er op straatniveau gaat veranderen, maar beschrijft wel wat de kaders zijn voor toekomstige ontwikkelingen. Alle gemeenten in Nederland moeten een Omgevingsvisie maken. Dit is geregeld in de nieuwe Omgevingswet, die in 2023 in werking treedt.

Op de site van de gemeente Apeldoorn zijn diverse documenten hierover te vinden: Omgevingsvisie Apeldoorn 2040 – Gemeente Apeldoorn

Veranderingen in Klarenbeek

Op 24 februari heeft de raad van Apeldoorn de omgevingsvisie vastgesteld. Klarenbeeks Belang maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. In het Klarenbeekse zoekgebied komen 160 hectare zonneparken, dit is 30% tot 40% van het gebied De Hooilanden, De Somp en Het Woud. Daarnaast is ingestemd met woningbouw in de Beekbergsebroek, ook dit gebied zal worden volgebouwd met uitzondering van het stuk natuurgebied.

Voordat de omgevingsvisie uitkwam zijn inwoners van het gebied al 2 jaar bezig in gesprek te komen met de gemeente over dit onderwerp. Dit was na het uitkomen van de RES (regionale energie strategie). Dezelfde inwoners hebben nu verschillende zienswijzen ingediend tegen deze omgevingsvisie, maar deze zijn tot op heden niet beantwoord. Klarenbeeks Belang staat achter de zorgen van de inwoners en betreurt het proces hierin.

Een volgende stap van de omgevingsvisie is een omgevingsplan. De ontwikkelingen en dit vervolgproces zullen nauwlettend in de gaten worden gehouden.

Bron afbeelding: pagina 46 van het omgevingsvisie-document – omgevingsvisie ter vaststelling januari 2022 (omgevingsvisie-document (apeldoorn.nl)

Zoekgebied omgevingsvisie waarbinnen gemeente Apeldoorn voornemens is 160Ha zonnevelden te realiseren op landbouwgronden.

Dit ongeveer in dit gebied als het om Klarenbeek gaat