Als gevolg van diverse verkeersmetingen worden er in de komende maanden twee verkeersdrempels geplaatst in de Verlengde Broekstraat.  Op de afbeelding hieronder ziet u een referentieweergave hiervan. Dit zijn zogeheten ‘landbouwvriendelijke’ drempels, die zo min mogelijk overlast opleveren voor het landbouwverkeer. Eenzelfde soort drempel is de afgelopen tijd naar tevredenheid getest in de Broekstraat.

Tevens wordt gekeken naar locaties voor dezelfde drempels in de Broekstraat, tussen de Verlengde Broekstraat en de bebouwde kom. Om komend jaar tijdens groot onderhoud mee te nemen in de uitvoering.