Tijdens de goed bezochte Jaarvergadering van Klarenbeeks Belang werd de Werkgroep oud ijzer Klarenbeek uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar 2023. De leden van de werkgroep ontvingen een sierlijk glas met inscriptie en een mooie bos bloemen.

Al sinds 2008 organiseert de werkgroep eens per twee jaar een grote inzamelingsactie. Sinds de start zijn vele kilo’s oude metalen ingezameld, gesorteerd en verkocht. Met de opbrengst zijn inmiddels al veel Klarenbeekse organisaties ondersteund in hun werkzaamheden. Tal van projecten zijn hierdoor mogelijk gemaakt. De werkgroep wordt ondersteund door een groep van rond de 80 vrijwilligers die de actiedag tot een succes maakt.


Tijdens de jaarvergadering werd verder uitgebreid gesproken over het dorpsontwikkelingsplan dat Klarenbeek wil samenstellen. Mensen van de vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK) zullen Klarenbeek daarbij begeleiden. Met een actueel dorpsplan is Klarenbeek voorbereid op de toekomst en kan een goede gesprekspartner zijn voor de beide gemeenten als het gaat om tot de uitvoering van goede ideeën te komen. Meer hierover is binnenkort te vinden op onze website.