De Cleantech Regio (globaal stedendriehoek Apeldoorn Deventer Zutphen) is één van de 30 regio’s in Nederland die met een RES bijdragen aan het halen van het Klimaatakkoord van Parijs. Nederland wil in 2030 totaal 35 Terrawattuur (TWh) duurzame energie op land opwekken. In de ontwerp-RES 1.0 biedt de Cleantech Regio aan daarvan 1,07 TWh te produceren. Namelijk door het plaatsen van windmolens, zonnepanelen op land en zonnepanelen op daken. Hiervoor verwachten de overheden ongeveer 15 windmolens en circa 600 hectare land en daken nodig te hebben.

De RES is een visie op hoe en hoeveel duurzame energie de regio kan opwekken. De RES bevat geen concrete plannen voor de bouw van windmolens en de aanleg van zonnevelden. Met het maken van plannen beginnen de gemeenten nadat de RES 1.0 is vastgesteld. Daarna is er opnieuw ruimte voor inspraak. Voor alle nieuws en de stand van zaken hierover verwijzen wij u naar de site van de Cleantech Regio.

Klarenbeeks Belang heeft in haar zienswijze aangegeven dat zij vindt de participatie te sturend is geweest en dat de RES 1.0 niet voldoende (objectieve) informatie bevat om besluitrijp te zijn. De gevolgen voor het dorp zijn onvoldoende in beeld en met de nu bekende gegevens voelt het zelfs als een bedreiging voor het dorp, de buitengebieden en de inwoners. Lees de gehele zienswijze hier.