Juni 2024

Klarenbekers deel je vragen en zorgen

Wat is de Zuidrand?

In de omgevingsvisie heeft Apeldoorn ontwikkelingsdoelen gesteld voor het grondgebied ten zuiden van de A1. Het gaat over de strook vanaf de Arnhemseweg tot de gemeente Voorst. De ontwikkelingsopgaven zijn woningbouw, bedrijventerrein, zonnevelden en natuurontwikkeling. De gemeenteraad van Apeldoorn deed er onlangs nog een schepje bovenop door te vragen naar een onderzoek om meer woningen toe te voegen. Verder is in de plannen geen rekening gehouden met de Haagse vraag om extra woningen te bouwen in de Regio Stedendriehoek.

Zuidrand in cijfers
De actuele opgaven voor het gebied Zuidrand:

Bouwen van 2.000 à 3.000 woningen. Daarbij de verkenning voor meer woningen.

Aanleggen van bedrijventerrein netto 70 ha. (is dit een bijkomende groenopgave?)

Aanleg van zonnevelden netto 150 ha, met aanplant bruto 210 ha.

Natuurontwikkeling 105 ha.

Informatiebronnen
Informatie over de Zuidrand is te vinden via: Nieuwe woongebieden Apeldoorn Zuid | Gemeente Apeldoorn

Informatie over de Politieke Markt van 28 maart: Agenda’s (parlaeus.nl)

Informatie over de Politieke Markt van 11 april: Agenda’s (parlaeus.nl)

Gevolgen

De twee ontwerptekeningen die als basis voor het gesprek met de inwoners dienden op 15 en 16 april sloegen bij de Klarenbekers in als een bom. Op de plek waar nu mensen wonen en werken zijn nieuwe situaties getekend. Door deze tekeningen is de toekomst voor de mensen in het getroffen gebied ineens heel onzeker geworden. De inwoners stelden veel vragen. Helaas waren er weinig antwoorden. Veel mensen verlieten de bijeenkomsten in verwarring en onzekerheid over de toekomst van hun woonomgeving.

Bewoners vergeten

De presentatie werd eerder technisch gegeven op de Politieke Markt van 28 maart. Dit is een bijeenkomst waar de raadsleden geïnformeerd worden door het college. Op Politieke Markt van 11 april informeerde het college de gemeenteraad nogmaals, waarbij op deze avond ruimte was voor inspraak door diverse organisaties en burgers. Klarenbeeks Belang heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt, net als enkele anderen. Hierbij de link naar de inspraak van 11 april die Klarenbeeks Belang gegeven heeft.

Dat bij het maken van de plannen totaal voorbij gegaan is aan de bewoners van het gebied is ernstig. Dit betekent dat het plan niet zomaar verder kan. Met de mensen in het gebied zal gesproken moeten worden op basis van goede informatie. En de vragen van de bewoners dienen beantwoord te worden.

Aandacht nodig

Er is een schokgolf veroorzaakt bij inwoners van en rondom het gebied en dat doet wat met mensen. Klarenbeeks Belang vindt dat er voor de bewoners de mogelijkheid moet komen om met hun verhaal bij een onafhankelijk deskundig luisterend oor terecht te kunnen om daar een klankbord te vinden. Het is aan de gemeente om hiervoor voldoende middelen beschikbaar te stellen.

Hoe verder?

In gesprek met de gemeente heeft Klarenbeeks Belang aangegeven dat er veel meer aandacht moet komen voor de bewoners. Stappen terugzetten is belangrijk om verbinding te krijgen. De vragen, meningen, suggesties en ideeën van de inwoners zijn van groot belang voor het vervolg. Op basis van goede informatie moet verder gepraat worden. We denken dat Apeldoorn er goed aan doet om nog eens naar de ambities te kijken.

Voor het spreken over de toekomst van Klarenbeek, kern en buitengebied, is het maken van het dorpsplan de geëigende weg. Daar kan iedereen meepraten.

Acties

Inmiddels zijn er meer mensen en organisaties die zich inzetten voor de bewoners en het gebied. Dat helpt. Het is belangrijk dat ieder zijn vragen en zorgen kenbaar maakt richting gemeente. Dat kan door acties van anderen te steunen, maar ook door zelf te reageren richting de gemeente. Alle acties binnen wet- en regelging zien we als een steun in de rug van onze inspraak van 11 april.

Inspraak van Klarenbeeks Belang op 11 april: Inspraak_11_april_2024_Zuidrand__Klarenbeeks_belang_.pdf (parlaeus.nl)

Actiegroepen

Behoud gebied Hooilanden

Stichting tot Behoud van Het Woud

Petitie George Westerduin: Zorg voor échte burgerparticipatie bij nieuwbouw en ontwikkeling van Zuidrand Apeldoorn – Petities.nl

Petitie aanbieden

De petitie, die opgezet is door George Westerduin en ondertekend door 777 mensen, zal 20 juni om 18.45 zal deze petitie aangeboden worden aan de gemeente Apeldoorn. Klarenbeeks Belang zal hier ook bij aanwezig zijn.

Contactgegevens gemeente Apeldoorn

Zelf reageren richting projectorganisatie

per email: zuidrand@apeldoorn.nl

Een boodschap aan de gemeenteraad kan gestuurd worden naar:

Per email:
gemeenteraad@apeldoorn.nl

Per post:

Gemeente Apeldoorn

De gemeenteraad

Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn

Klarenbekers deel je vragen en zorgen.