Op 9 november j.l. zijn dorpenwethouder Peter Messerschmidt van de gemeente Apeldoorn en dorpenwethouder Peter Wormskamp van de gemeente Voorst hartelijk ontvangen in het Multifunctioneel centrum (MFC) van Klarenbeek. Als dorpenwethouders waren zij op bezoek bij Klarenbeeks Belang. Er speelt veel in het dorp, zoals de plannen om een Hart van Klarenbeek te realiseren, de Kinderopvang die naar de voormalige basisschool De Dalk gaat verkassen, de ontwikkeling woningbouw Hessen-Allee, woningbouwplannen rond de Klaarbeek, veilige fietsroutes naar Apeldoorn en Twello, toelatingsbeleid voor kinderen uit Klarenbeek op het Zone-college te Twello, ontwikkelingen in en rond het MFC. Beide wethouders voelen zich sterk betrokken bij de ontwikkelingen in Klarenbeek.

Een belangrijk onderwerp is het ontwikkelen van een Dorpsplan

Klarenbeeks Belang is van plan om met ondersteuning door de vereniging DKK (Dorpshuizen en Kleine Kernen) een nieuw dorpsontwikkelingsplan op te stellen. Een plan om samen met bewoners na te denken over de toekomst van Klarenbeek. We vinden zo’n plan belangrijk om de leefbaarheid in Klarenbeek te behouden en waar nodig te verbeteren. Woningbouw zal hierin een belangrijk onderwerp zijn. Klarenbeeks Belang zet zich in voor een woningbouwprogramma dat tegemoet komt aan de Klarenbeekse behoefte aan sociale huurwoningen, levensloopbestendige woningen en koopwoningen voor starters. We stellen met beide gemeenten de behoefte voor Klarenbeek vast, zodat deze in de woningbouwprogramma’s van de gemeenten wordt opgenomen. Voortvarendheid is geboden nu de ontwikkelaars van de Klaarbeek en Klein Zwitserland ons laten weten met dorpsbewoners en Klarenbeeks Belang na te willen denken over een voor Klarenbeek beste invulling van de beide locaties. De wethouders van beide gemeenten juichen het maken van het dorpsplan toe. Ze zien uit naar de afstemming van het plan met beide gemeenten. Bevestigd is dat Klarenbeek geen last mag ondervinden van de ligging in twee gemeenten.