Veiligheid centraal bij Klarenbeeks Belang

Onder veel belangstelling van dorpsbewoners en andere geïnteresseerden hield Klarenbeeks Belang op 29 maart een jaarvergadering in het MFC in Klarenbeek. Het werd een avond waarbij de zorg voor veiligheid op verschillende manieren werd belicht.

Wijkagent Lucia Hettelaar was aanwezig om informatie te verstrekken over digitale veiligheid. Geen overbodige luxe in deze tijd van internetfraude en phishing. Paul van der Weiden van Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland gaf een indrukwekkende presentatie over de verschillende vormen van criminaliteit in het buitengebied en de opsporing daarvan. Hij benadrukte dat een veilige en leefbare samenleving staat en valt met oplettendheid van de burger. Ziet u iets wat misschien niet klopt? Meld het!

Daarnaast spraken de aanwezigen hun zorg uit over de actuele verkeerssituatie in het dorp. Nu de werkzaamheden bij De Kar en de werkzaamheden aan de A1 tussen Apeldoorn en Twello zorgen voor een groter verkeersaanbod in Klarenbeek, ligt het gevaar van ongelukken al snel op de loer. Klarenbeeks Belang is op de hoogte van de problemen en onderzoekt de mogelijkheden om een tijdelijke oversteekvoorziening te laten plaatsen.

Verbinding en ontmoeting

Tot slot was er aandacht voor de activiteiten van de beide dorpscontactpersonen en de hulpcoördinator, die een korte presentatie gaven. Het werd een indrukwekkend scala van verbinding en ontmoeting door het hele jaar heen. Een mooi voorbeeld van waar een klein dorp als Klarenbeek groot in kan zijn.

Klarenbeeks Belang kan terugkijken op een goed jaar. En hoopvol kijken naar de toekomst, met een bestuur dat dankzij het aantreden van Peter Buijserd als nieuwe voorzitter weer bijna op volle sterkte is. Er wordt nog gezocht naar een nieuw bestuurslid.

Vrijwilliger van het jaar 2022

Ook dit jaar een duo van vrijwilligers van het jaar in het zonnetje gezet. Hierover is meer te lezen in het nieuwsitem over deze vrijwilligers.