Update november 2022: Fietspad Elsbosweg fase 2.

Na de aanleg van het eerste deel van het fietspad langs de Elsbosweg, is gemeente Apeldoorn nu bezig met de voorbereidingen voor het tweede deel.

Dit betreft het deel vanaf Klarenbeek tot aan het viaduct over de A50.

Hiervoor is een schetsontwerp gemaakt en de gemeente is nu in gesprek met de grondeigenaren om te kijken of de benodigde grond te verwerven is.

Zodra alle gesprekken gevoerd zijn, zal een balans worden opgemaakt over de mogelijkheden en het ontwerp tracé.

Hierop volgend zal er een informatieavond volgen waarbij iedereen kennis kan nemen van de plannen.


Update 1-9-2021: Fase 1 van het fietspad is aangelegd tussen de beide viaducten. Er wordt veel gebruik van gemaakt. We hopen dat de tweede fase snel zal starten. We houden een vinger aan de pols bij de gemeente Apeldoorn.


Update 20-6-2021: Aannemer Schagen is gestart met de werkzaamheden voor het aanleggen van de eerste fase. Begin augustus moet het fietspad er liggen. De weg zal in de periode van 12 juli t/m 31 juli worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Lees voor meer info hier de brief die de aanwonenden hebben ontvangen.


De gemeente Apeldoorn heeft besloten dat het fietspad toch voor een deel  vrij van de Elsbosweg komt te liggen.

Klarenbeeks Belang is blij met een goede fietsverbinding. Helaas is het veiligheidsaspect niet meer waarde toegekend door zowel de wethouder als de gemeenteraad.

Wij zien geen andere mogelijkheden meer om de gemeente Apeldoorn te bewegen het fietspad een andere, in onze ogen veiligere, route te laten nemen. Wel willen wij benoemen nimmer een vertragende factor geweest te zijn. De gemeente heeft heel veel tijd genomen tussen gesprekken en beantwoording van onze brieven.

Klarenbeeks Belang zal de gemeente Apeldoorn verzoeken de inwoners van Klarenbeek verder te informeren over de uitvoeringsplanning van fase 1 (stuk tussen De Maten en de A50).

Voor fase 2 (stuk tussen de A50 en het dorp) zullen er eerst afspraken gemaakt moeten worden met de gemeente Apeldoorn, over het proces en de inbreng die het dorp en Klarenbeeks Belang als Dorpsraad heeft.