Spelentuinen

De spelentuin aan de Doorvaart in het Apeldoornse deel van Klarenbeek is altijd in beheer en onderhoud geweest van de afdeling Groen van de gemeente Apeldoorn. Dat is en blijft ook zo.
 
In de gemeente Voorst was/is de situatie heel anders. Op 7 oktober 1995 werd aan de Lariksweg een spelentuin geopend op initiatief van Klarenbeeks Belang en het Comité Dorpsverfraaiing. Bij de start bestond de spelentuin naast een speeltuin uit verschillende onderdelen waaronder een lummelhoek voor tieners, een basketbalveld, een jeux-de-boulesbaan, een damveld en een tafeltennistafel. Vanaf de start werd de speeltuin weliswaar intensief gebruikt maar voor de overige onderdelen gold dat nauwelijks en ze werden het doelwit van vernielzucht. De aangrenzende bewoners verzochten de gemeente daarom de spelentuin deels te sluiten en de grond aan hen te verkopen. Eind 2003 is dit verzoek gehonoreerd waardoor vanaf 2004 alleen het speeltuingedeelte  is overgebleven.
 
Met de buurtbewoners werd de afspraak gemaakt dat zij mede zullen zorgdragen voor het dagelijks onderhoud. Inmiddels heeft de gemeente Voorst beheer en onderhoud volledig overgenomen en is er geen speciale taak meer voor Klarenbeeks Belang. Wel wordt van de buurt verwacht dat zij een oogje in het zeil houden en eventueel klein onderhoud (een likje verf e.d.) blijven uitvoeren. Klarenbeeks Belang blijft alleen op afstand betrokken en kan deze kosten declareren.
 
De speelplek aan de Cederweg is opgeheven (de speeltoestellen waren al verdwenen) en de bestemming is parkeren geworden. Bij De Dalk is de speelplek inmiddels uitgebreid. Het door Klarenbeeks Belang gereserveerde bedrag voor de commissie spelentuin is apart gezet voor eventuele toekomstige uitbreidingen.
 
Een goede speelplek voor onze kinderen is ook Klarenbeeks Belang.