De Nieuwe Zweep

Klarenbeeks Belang vindt dat de Nieuwe Zweep van groot belang is voor de inwoners van Klarenbeek en omstreken en zou het sterk betreuren als de het bestaansrecht van de Nieuwe Zweep in gevaar komt.

Van uit onze rol mogen we echter niet de belangen van de gehele omgeving helemaal uit het oog te verliezen.

De situatie was tot nu toe vooral iets tussen de gemeente en betrokkenen, iets waar wij minder invloed op hebben.

Nu de gemeente heeft aangekondigd het bestemmingsplan te wijzigen en geen feestzaal meer toe te staan, is de situatie een Klarenbeeks maatschappelijk probleem geworden. Daar wil Klarenbeeks Belang wel invloed op hebben.

Wat hebben we gedaan:

Begin dit jaar is een brief verzonden richting de gemeente over de situatie.

In voor-en najaarsoverleg met gemeente hebben we de situatie besproken.

 

Veel meer konden we tot nu toe niet omdat we in principe geen partij waren in de situatie tot nu toe.

Maar dat is nu anders, wat gaan we doen:

Er is een brief verzonden richting gemeente Apeldoorn waarin wij onder andere oproepen tot een overleg over de situatie en benoemen kort het enorme maatschappelijke probleem. Ook willen we dat de gemeente duidelijk communiceert richting betrokkenen en u als inwoner van Klarenbeek.

Gezien het maatschappelijk belang van de nieuwe zweep voor Klarenbeek zullen wij alles doen wat mogelijk is om mee te denken en zoeken naar een oplossing.

 

Wat is er te doen!

Geen evenementen

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Neem contact op

Natuurlijk hopen wij dat de Klarenbekers de weg naar Klarenbeeks Belang weten te vinden. U kunt ons op verschillende manieren bereiken:

- Bezoek ons maandelijkse spreekuur. Dit wordt iedere 3e woensdag van de maand vanaf 19.30 uur gehouden en gaat vooraf aan onze reguliere vergaderingen. U kunt ons een e-mail sturen. Ons adres is info@klarenbeeksbelang.nl

- U kunt natuurlijk ook één van de bestuursleden benaderen.

Lid worden

Het aantal leden is voor Klarenbeeks Belang van groot belang. Hoe meer leden hoe groter de invloed het bestuur van de wijkraad op gemeente en andere instellingen kan uitoefenen. Mogen wij ook op uw steun rekenen? Het lidmaatschap voor Klarenbeeks Belang bedraagt minimaal 5 euro.

Wilt u lid worden? Klik hier om u in te schrijven als lid

 

Go to top