Reactie op plannen inzake activiteiten op de Beekbergse Broek.

Zoals wij allen weten heeft de Gemeente Apeldoorn een plan opgevat om met de gemeentelijke gronden op de Beekbergse Broek “ïets” te gaan doen. Klarenbeeks Belang is erg geïnteresseerd in deze plannen omdat het gebied geheel in het “verzorgingsdeel” van KB ligt en wij de vinger aan de pols willen houden om alle algemene belangen (lees alle bewoners) te behartigen naar wens.

Hoe staan wij er op dit moment tegenover?

Wij zijn positief gestemd over de intentie van Apeldoorn om wat te doen aan de “verpaupering” van de Beekbergse Broek; gemeentelijke gronden liggen braak en worden slecht onderhouden. In grote lijnen kunnen wij ook instemmen met de uitgangspunten die geformuleerd zijn. Wij realiseren ons met Apeldoorn dat door die uitgangspunten de mogelijkheden tot alternatieve projecten op de Broek beperkt worden.

Wat vinden wij van de deelplannen?

Het feit dat in eerste instantie nu is gekozen voor een focus op Duurzame Energieontwikkeling en Natuur en Recreatie levert voor ons een aanvaardbaar ontwikkelkader op.

Duurzame Energieontwikkeling is echter een breed container begrip en bij de invulling van dit soort plannen komt al heel snel de financiële haalbaarheidsgrens dichterbij. Dat geld vooral voor de deelplannen van energieopwekking door windmolens.

Wij hoeven hier geen opsomming te maken van de negatieve aspecten die kleven aan gesubsidieerde windmolenparken met molenhoogtes tussen de 125 en 150 meter. Die aspecten zijn genoegzaam bekend.

Gezien die negatieve aspecten hechten wij aan een maximale uitvoering van de taak “Maatschappelijk Draagvlak realiseren”. Dat maatschappelijk draagvlak moet niet alleen op en in (bewoners/eigenaren/direct belanghebbenden) de Beekbergse Broek gezocht worden, maar vooral ook in de nabij gelegen woonwijken en buitengebieden (de Maten en de Hooilanden). Wij willen Apeldoorn oproepen daartoe een officiële inspanningsverplichting aan te gaan. Wat Klarenbeeks Belang betreft: wanneer het draagvlak proces niet correct wordt gevolgd én de negatieve aspecten van windmolens niet goed en/of zorgvuldig worden gewogen in het project Beekbergse Broek, zullen wij met alle middelen die wij hebben de ontwikkeling en installatie van windmolens op de Beekbergse Broek tegengaan/aanvechten.

 

Grondslag van deze reactie: de kopie en bijlagen van een collegevoorstel met nummer 2014-510392

Wat is er te doen!

Geen evenementen

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Neem contact op

Natuurlijk hopen wij dat de Klarenbekers de weg naar Klarenbeeks Belang weten te vinden. U kunt ons op verschillende manieren bereiken:

- Bezoek ons maandelijkse spreekuur. Dit wordt iedere 3e woensdag van de maand vanaf 19.30 uur gehouden en gaat vooraf aan onze reguliere vergaderingen. U kunt ons een e-mail sturen. Ons adres is info@klarenbeeksbelang.nl

- U kunt natuurlijk ook één van de bestuursleden benaderen.

Lid worden

Het aantal leden is voor Klarenbeeks Belang van groot belang. Hoe meer leden hoe groter de invloed het bestuur van de wijkraad op gemeente en andere instellingen kan uitoefenen. Mogen wij ook op uw steun rekenen? Het lidmaatschap voor Klarenbeeks Belang bedraagt minimaal 5 euro.

Wilt u lid worden? Klik hier om u in te schrijven als lid

 

Go to top