Nieuws

Nieuwsbrief nr. 30 is verzonden

Onze nieuwsbrief van oktober 2020 is verzonden.

download de nieuwsbrief hier

Tekening onderhoud N789, Klarenbeekseweg, Hoofdweg online

Begin 2019 heeft Provincie Gelderland tijdens een inloopavond hun plannen laten zien voor het onderhoud van de N789, (Klarenbeekseweg en Hoofdweg).

In het afgelopen jaar heeft Klarenbeeks Belang samen met een vertegenwoordiging van de Klarenbeekse ondernemers diverse malen goed contact gehad met de projectleiding van de Provincie  om als klankbordgroep mee te denken over het ontwerp van de weg. Hierbij konden we telkens onze vragen en bezwaren aangeven, en waar mogelijk leidde dit tot een wijziging in het ontwerp.

De tekening is, ten opzichte van de presentatie van 2019, gewijzigd op de volgende punten:

-          De situatie bij de Supermarkt. Er komt geen zebrapad of verkeerslicht maar wel een veel overzichtelijker wegbeeld, wat zal bijdragen aan veiliger oversteken.

-          De straatverlichting wordt doorgetrokken tot aan het station.

-          Aangepaste indeling groenvakken en parkeerstroken (er komen minder groenvakken en er blijven dus meer parkeerstroken gehandhaafd).

-          Er zal niet voor elke woning een parkeerstrook blijven maar wel komen er op loopafstand een aantal aaneengesloten parkeervakken (dit overeenkomstig de uitkomst van de  parkeerdrukmeting).

-          De aansluiting van Korenbloem, school De Dalk en uitrit brandweer op de Klarenbeekseweg.

-          Om de gemeten te hoge snelheden op het deel tussen Kopermolenweg en station, zal de weg ‘in de banden’ worden gezet tussen Kopermolenweg en noordelijke komgrens. Hierdoor wordt het wegbeeld fysiek en visueel versmald wat leidt tot lagere snelheden.

-          Verschuiven noordelijke komgrens tot net voorbij Goorweg

-          Aankleding van de groenvakken met bloeiende heesters en bomen

Het aangepaste ontwerp is vanaf 07-04-2020 te zien op de website van de Provincie

Het onderhoud aan de weg zal uitgevoerd worden vanaf april/mei 2021.

Worden de Dorps- en Wijkraden door de gemeente Apeldoorn buitenspel gezet?

De gemeente Apeldoorn wil de verordening op Dorps- en Wijkraden intrekken.

Dit betekent dat het Klarenbeeks Belang nagenoeg onmogelijk wordt gemaakt om het werk wat de Dorpsraad tot nu toe deed, na 2020 nog langer op de bekende wijze uit te voeren. Er is een gezamenlijke petitie open gesteld door wijkraad Zuid Oost, zodat u ons kunt steunen en de gemeente kunt laten weten dat ons werk voorgezet moet kunnen worden in een vorm waarbij gelijkwaardigheid noodzakelijk is.

U kunt de petitie tekenen wanneer u op deze link klikt: https://petities.nl/petitions/laat-de-dorps-en-wijkraden-voortbestaan-binnen-de-gemeente-apeldoorn?locale=nl

Lees meer: Worden de Dorps- en Wijkraden door de gemeente Apeldoorn buitenspel gezet?

Nieuwsbrief nr. 28 is verzonden

Iets later dan normaal maar nu ook op de site.

download de nieuwsbrief hier!

Fietspad Elsbosweg fase1: De Maten - A50

 

Fietspad Elsbosweg fase 1: De Maten – A50

Update 25-8-2020: alle informatie, tekeningen planning vindt u op www.apeldoorn.nl/elsbosweg. Mocht u nog vragen hebben, kom dan naar de infoavond op 21 september.

De gemeente Apeldoorn heeft besloten dat het fietspad toch voor een deel  vrij van de Elsbosweg komt te liggen.

Klarenbeeks Belang is blij met een goede fietsverbinding, maar vindt het jammer dat het veiligheidsaspect niet meer waarde is toegekend door zowel de wethouder als de gemeenteraad.

Wij zien geen andere mogelijkheden meer om de gemeente Apeldoorn te bewegen het fietspad een andere, in onze ogen veiligere, route te laten nemen. Wel willen wij benoemen nimmer een vertragende factor geweest te zijn. De gemeente heeft heel veel tijd genomen tussen gesprekken en beantwoording van onze brieven.

Klarenbeeks Belang zal de gemeente Apeldoorn verzoeken de inwoners van Klarenbeek verder te informeren over de uitvoeringsplanning van fase 1 (stuk tussen De Maten en de A50).

Voor fase 2 (stuk tussen de A50 en het dorp) zullen er eerst afspraken gemaakt moeten worden met de gemeente Apeldoorn over het proces en de inbreng die het dorp en Klarenbeeks Belang als Dorpsraad heeft.  

 

 

Wat is er te doen!

Geen evenementen

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Neem contact op

Natuurlijk hopen wij dat de Klarenbekers de weg naar Klarenbeeks Belang weten te vinden. U kunt ons op verschillende manieren bereiken:

- Bezoek ons maandelijkse spreekuur. Dit wordt iedere 3e woensdag van de maand vanaf 19.30 uur gehouden en gaat vooraf aan onze reguliere vergaderingen. U kunt ons een e-mail sturen. Ons adres is info@klarenbeeksbelang.nl

- U kunt natuurlijk ook één van de bestuursleden benaderen.

Lid worden

Het aantal leden is voor Klarenbeeks Belang van groot belang. Hoe meer leden hoe groter de invloed het bestuur van de wijkraad op gemeente en andere instellingen kan uitoefenen. Mogen wij ook op uw steun rekenen? Het lidmaatschap voor Klarenbeeks Belang bedraagt minimaal 5 euro.

Wilt u lid worden? Klik hier om u in te schrijven als lid

 

Go to top