Nieuws

Wekelijks fietsen en wandelen in Klarenbeek

De afgelopen zomerperiode is er volop gefietst en gewandeld in Klarenbeek. Met zoveel enthousiasme dat besloten is, naast het wandelen ook het fietsen een structureel vervolg te geven.

Fietsen
Vanaf oktober is er namelijk iedere 2e en 4e woensdagochtend van de maand gelegenheid om samen te fietsen in Klarenbeek, dit onder voorbehoud van de weersomstandigheden. Op de woensdagochtend vertrekt men om 09.30 uur vanaf het MFC voor een tocht over een afstand van ongeveer 25 kilometer in de omgeving van Klarenbeek.

Wandelen
Het wandelen vindt zoals gewoonlijk op de 1e en 3e woensdag van de maand plaats. Ook daarbij is het vertrek om 9.30 uur vanaf het MFC voor een wandeling van zo’n 7 á 8 kilometer.

Mocht een maand vijf woensdagen hebben, dan wordt er in die week een avondwandeling gepland.

Lees meer: Wekelijks fietsen en wandelen in Klarenbeek

Inloopochtenden MFC Klarenbeek

Sinds 1,5 jaar is er elke woensdagochtend een inloopochtend in het Multifunctioneel Centrum (MFC) aan de Bosweg in Klarenbeek. Wekelijks kan iedereen er terecht om een kop koffie te komen drinken, een krantje te lezen aan de leestafel, gezellig te ‘proaten’, een boek te lenen bij het bibliotheekloket en nieuwe en/of bekende mensen te ontmoeten.

Daarnaast is er iedere week een activiteit gepland deze ochtend. Zo zijn er regelmatig bingo-ochtenden en informatie-ochtenden over uiteenlopende thema’s, ook worden er demonstraties gegeven van cursussen.

Lees meer: Inloopochtenden MFC Klarenbeek

IJsbaan voor kinderen in Klarenbeek

Het is alweer januari en de echte vorst is er nog niet geweest, dus van (natuur)schaatsen kan dan ook nog geen sprake zijn geweest. Als er begin 2015 toch nog een periode van vorst komt, zal er in Klarenbeek zeer snel geschaatst kunnen worden.

Tennisvereniging De Zweepslag, de dorpscontactpersonen en een aantal ‘ijsmeesters’, onder andere van comité Dorpsverfraaiing, hebben een plan gesmeed om een ijsbaan aan te leggen op de gravelvelden van tennisvereniging De Zweepslag.

In het verleden moest er altijd gewacht worden op het dichtvriezen van De Wierd en vaak duurde het wel even voordat er geschaatst kon worden. Dit jaar zal er, voordat De Wierd eventueel open gaat, alvast door kinderen geoefend kunnen worden.

Lees meer: IJsbaan voor kinderen in Klarenbeek

Helpende handen Klarenbeekse Vrijwililge Hulpdienst

Nederland vergrijst, de zorgkosten lopen op en de druk op mantelzorg groeit. Ouderen worden steeds vaker geacht langer thuis te blijven wonen en geholpen te worden door hun kinderen en/of hun omgeving.  Steeds meer wordt gesproken over informele zorg, maar hoe geef je daar vorm aan?

In Klarenbeek zijn de dorpscontactpersonen samen met enkele vrijwilligers druk doende om hier op in te springen en een Klarenbeekse Vrijwillige Hulpdienst op te richten.

Lees meer: Helpende handen Klarenbeekse Vrijwililge Hulpdienst

Wandelen in Klarenbeek

Sinds november is in Klarenbeek op initiatief van de dorpscontactpersonen een wandelgroep gestart, waarbij iedereen kan aansluiten zonder verplichtingen; aan- en afmelden is dus niet nodig.

De eerste en derde woensdag van de maand wordt er vertrokken vanaf het nieuwe Multi Functionele Centrum aan de Bosweg. Wie mee wil lopen, dient om uiterlijk 09.30 uur aanwezig te zijn. Samen wordt dan een route gelopen van zo’n 7 kilometer.

Lees meer: Wandelen in Klarenbeek

Wat is er te doen!

Geen evenementen

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Neem contact op

Natuurlijk hopen wij dat de Klarenbekers de weg naar Klarenbeeks Belang weten te vinden. U kunt ons op verschillende manieren bereiken:

- Bezoek ons maandelijkse spreekuur. Dit wordt iedere 3e woensdag van de maand vanaf 19.30 uur gehouden en gaat vooraf aan onze reguliere vergaderingen. U kunt ons een e-mail sturen. Ons adres is info@klarenbeeksbelang.nl

- U kunt natuurlijk ook één van de bestuursleden benaderen.

Lid worden

Het aantal leden is voor Klarenbeeks Belang van groot belang. Hoe meer leden hoe groter de invloed het bestuur van de wijkraad op gemeente en andere instellingen kan uitoefenen. Mogen wij ook op uw steun rekenen? Het lidmaatschap voor Klarenbeeks Belang bedraagt minimaal 5 euro.

Wilt u lid worden? Klik hier om u in te schrijven als lid

 

Go to top