Volg ons op Facebook

Actualiteiten van het Klarenbeeks Belang vind je op Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

2 maanden geleden

Klarenbeeks Belang

In samenwerking met Klarenbeeks Belang is de Hoge Brug herrezen. U kunt weer genieten van een prachtige wandeling langs de beek.

Hartelijk dank aan de vrijwilligers!
... Bekijk meerBekijk minder

2 maanden geleden

Klarenbeeks Belang
Op 20 september starten werkzaamheden aan de Hoofdweg / Klarenbeekseweg, binnen de bebouwde kom van Klarenbeek.
Meer info, onder andere de kaart met omleidingen, kunt u vinden op https://www.gelderland.nl/N789  
Op 7 september organiseert de provincie inloopbijeenkomsten om mensen te informeren over de werkzaamheden, planning en omleidingsroutes.

Vanwege corona is het verplicht u voor deze bijeenkomst aan te melden. U kunt dit (tot 31 augustus) doen via een formulier op bovenstaande site..

Op 20 september starten werkzaamheden aan de Hoofdweg / Klarenbeekseweg, binnen de bebouwde kom van Klarenbeek.
Meer info, onder andere de kaart met omleidingen, kunt u vinden op www.gelderland.nl/N789
Op 7 september organiseert de provincie inloopbijeenkomsten om mensen te informeren over de werkzaamheden, planning en omleidingsroutes.

Vanwege corona is het verplicht u voor deze bijeenkomst aan te melden. U kunt dit (tot 31 augustus) doen via een formulier op bovenstaande site..
... Bekijk meerBekijk minder

Reageer op Facebook

Wolter Brascamp

3 maanden geleden

Klarenbeeks Belang
Onze nieuwsbrief is weer verzonden. Lees hem hier: http://klarenbeeksbelang.nl/files/nieuwsbrief_nr_32_-_juli_2021.pdf

Onze nieuwsbrief is weer verzonden. Lees hem hier: klarenbeeksbelang.nl/files/nieuwsbrief_nr_32_-_juli_2021.pdf ... Bekijk meerBekijk minder

3 maanden geleden

Klarenbeeks Belang
Omgevingsvisie Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn heeft haar omgevingsvisie openbaar gemaakt. De omgevingsvisie beschrijft hoe Apeldoorn, met stad, dorpen en natuur, zich de komende jaren gaat ontwikkelen. Op de site van de gemeente Apeldoorn is de gehele visie met achtergrondinformatie te lezen (www.apeldoorn.nl/omgevingsvisie). 

Tevens is er een omgevingseffectrapportage (OER) opgesteld. De Wet milieubeheer (die nu geldt) en de Omgevingswet (vermoedelijk vanaf juli 2022 in werking) bepalen dat als plannen mogelijk flinke gevolgen hebben voor het milieu en de leefomgeving, de gevolgen van die plannen ook in beeld moeten worden gebracht. Dat gebeurt in een omgevingseffectrapportage (OER) (www.apeldoorn.nl/ter/fl-omgevingsvisie-oer).

Klarenbeek opgenomen in deze visie:

Hierin is ook Klarenbeek opgenomen. Voor Klarenbeek geldt dat een gebied aangewezen is als “energielandschap”. Dit houdt concreet in dat er windmolens en zonnevelden geplaatst mogen worden.

Op diverse plekken in deze visie van 120 pagina’s en de omgevingseffectrapportage van 109 pagina’s is dit beschreven. De zogenoemde variant 2 wordt uitgesproken als voorkeursvariant. Deze variant geeft aan dat er 20 windturbines, 250 hectare zonne-energie (en eventueel 50 hectare extra tussen Apeldoorn en Vaassen) zullen komen (pagina 21 van de omgevingseffectrapportage).

Aangegeven locaties van de 20 windturbines en 250 hectare zonnevelden:

De concentratie voor zon en wind is voorzien op een drietal locaties. Allereerste een concentratie van windturbines bij het knooppunt A1 en A 50 (ten oosten van de A 50) in combinatie met een nieuw aan te leggen park voor zonne-energie. 

Daarnaast worden locaties ten westen en noorden van Apeldoorn aangegeven. Dit is niet binnen gebied van Klarenbeek en Klarenbeeks Belang. Hier gaan we dan ook niet verder op in.

Mogelijke effecten voor de inwoners van Klarenbeek:

Klarenbeeks Belang heeft reeds haar zorgen uitgesproken over onder andere de gezondheidseffecten voor inwoners van dit gebied en het proces in het algemeen. Ook nu zien we dat er bij de omgevingsvisie geen onderzoek gedaan is naar deze effecten, dit baart ons grote zorgen.

Citaat uit de omgevingseffectrapportage (pagina 72):

“Een bijzonder aandachtspunt is laagfrequent geluid van windturbines; ook hier wordt gekeken naar de afstand ten opzichte van nieuwe en bestaande woongebieden.”

“Individuele woningen worden in het kader van deze effectbeoordeling niet in de beoordeling betrokken omdat op of in de nabijheid van de zoeklocatie altijd wel woningen aanwezig zullen zijn en dit dus geen onderscheidend element is.”

Klarenbeeks Belang zal de gemeente Apeldoorn wederom een zienswijze toesturen waarin onze zorgen worden benoemd. De zienswijze die Klarenbeeks Belang indient gaat over het proces in deze ontwikkeling. Over de inhoud zullen we geen uitspraken doen, dit is aan de individuele inwoners van Apeldoorn, waaronder Klarenbeek. 

Dus mocht u de omgevingsvisie willen inzien en willen reageren op de omgevingsvisie dan kan dit nog tot a.s. donderdag 22 juli. Kijkt u voor de stukken op: https://www.apeldoorn.nl/ter/omgevingsvisie/omgevingsvisie-wat-is-hetImage attachment

Omgevingsvisie Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn heeft haar omgevingsvisie openbaar gemaakt. De omgevingsvisie beschrijft hoe Apeldoorn, met stad, dorpen en natuur, zich de komende jaren gaat ontwikkelen. Op de site van de gemeente Apeldoorn is de gehele visie met achtergrondinformatie te lezen (www.apeldoorn.nl/omgevingsvisie).

Tevens is er een omgevingseffectrapportage (OER) opgesteld. De Wet milieubeheer (die nu geldt) en de Omgevingswet (vermoedelijk vanaf juli 2022 in werking) bepalen dat als plannen mogelijk flinke gevolgen hebben voor het milieu en de leefomgeving, de gevolgen van die plannen ook in beeld moeten worden gebracht. Dat gebeurt in een omgevingseffectrapportage (OER) (www.apeldoorn.nl/ter/fl-omgevingsvisie-oer).

Klarenbeek opgenomen in deze visie:

Hierin is ook Klarenbeek opgenomen. Voor Klarenbeek geldt dat een gebied aangewezen is als “energielandschap”. Dit houdt concreet in dat er windmolens en zonnevelden geplaatst mogen worden.

Op diverse plekken in deze visie van 120 pagina’s en de omgevingseffectrapportage van 109 pagina’s is dit beschreven. De zogenoemde variant 2 wordt uitgesproken als voorkeursvariant. Deze variant geeft aan dat er 20 windturbines, 250 hectare zonne-energie (en eventueel 50 hectare extra tussen Apeldoorn en Vaassen) zullen komen (pagina 21 van de omgevingseffectrapportage).

Aangegeven locaties van de 20 windturbines en 250 hectare zonnevelden:

De concentratie voor zon en wind is voorzien op een drietal locaties. Allereerste een concentratie van windturbines bij het knooppunt A1 en A 50 (ten oosten van de A 50) in combinatie met een nieuw aan te leggen park voor zonne-energie.

Daarnaast worden locaties ten westen en noorden van Apeldoorn aangegeven. Dit is niet binnen gebied van Klarenbeek en Klarenbeeks Belang. Hier gaan we dan ook niet verder op in.

Mogelijke effecten voor de inwoners van Klarenbeek:

Klarenbeeks Belang heeft reeds haar zorgen uitgesproken over onder andere de gezondheidseffecten voor inwoners van dit gebied en het proces in het algemeen. Ook nu zien we dat er bij de omgevingsvisie geen onderzoek gedaan is naar deze effecten, dit baart ons grote zorgen.

Citaat uit de omgevingseffectrapportage (pagina 72):

“Een bijzonder aandachtspunt is laagfrequent geluid van windturbines; ook hier wordt gekeken naar de afstand ten opzichte van nieuwe en bestaande woongebieden.”

“Individuele woningen worden in het kader van deze effectbeoordeling niet in de beoordeling betrokken omdat op of in de nabijheid van de zoeklocatie altijd wel woningen aanwezig zullen zijn en dit dus geen onderscheidend element is.”

Klarenbeeks Belang zal de gemeente Apeldoorn wederom een zienswijze toesturen waarin onze zorgen worden benoemd. De zienswijze die Klarenbeeks Belang indient gaat over het proces in deze ontwikkeling. Over de inhoud zullen we geen uitspraken doen, dit is aan de individuele inwoners van Apeldoorn, waaronder Klarenbeek.

Dus mocht u de omgevingsvisie willen inzien en willen reageren op de omgevingsvisie dan kan dit nog tot a.s. donderdag 22 juli. Kijkt u voor de stukken op: www.apeldoorn.nl/ter/omgevingsvisie/omgevingsvisie-wat-is-het
... Bekijk meerBekijk minder

Meer berichten laden

Klarenbeeks Belang

De objectieve schakel tussen inwoners van Klarenbeek en de gemeentes Apeldoorn en Voorst. Het algemeen belang van Klarenbeek staat voorop.

Klarenbeeks Belang wordt door zowel Apeldoorn als Voorst officieel erkend als belangenvereniging. Onze doelstelling is het behartigen van het plaatselijk belang, in de breedste zin van het woord. Bestemmingsplannen, dorpsvisie, welzijn en verkeersoverlast zijn onderwerpen waar wij ons mee bezig houden en waarvan wij het algemeen belang van Klarenbeek vertegenwoordigen.